Date Archives

June 2014

تمرکز روی هدف در اوج خستگی و نا امیدی

یه پروژه رو شروع می‌کنم، یکم روش کار می‌کنم، بعد تمرکزم رو از دست می‌دم و یه کار دیگه رو شروع می‌کنم. دوباره تمکزم روی هدف جدیدم از دست می‌دم و یه چیز دیگه رو شروع می‌کنم و همش این کار رو تکرار می‌کنم. آخرش بعد از شروع کردن‌ها و توقف‌های متعدد می بینم که کاری از پیش نبردم.

Read More